Välkommen till Notos Consult AB, erfarna installationskonsulter

 

Verksamhetsbeskrivning

Konsultverksamhet inom VVS‐branschen.

Notos Consult AB har en gedigen erfarenhet och
kunskap från projektering av VVS‐Installationer.

Vi utför även energiutredningar, kalkyler, besiktningar,
projekteringsledning, installationssamordning, OVK‐besiktningar,
radonmätningar, miljöklassificering av byggnader.

Vi bistår även med upphandling och projektledning vid VVS‐entreprenader.

Bakgrund
Företaget bildades 2004 av Lennart Mikaelsson och Lars‐Olof Säll.
I dag har bolaget 10 st anställda med kontor vid Torsplan i Stockholm.