Välkommen till Notos Consult AB, erfarna installationskonsulter

 

Notos Consult är ett företag i VVS-branschen som är specialiserade på OVK-besiktningar och projektledning inom VVS. Vi har mer än 20 års erfarenhet av branschen.

  • Vi står helt på kundens sida i alla projekt, obundna av projektörer, entreprenörer och leverantörer.

  • Våra medarbetare har omfattande erfarenhet av projektledning. Vi har specialistkompetens inom OVK-besikningar och projektledning inom VVS.

  • Vi utför radonmätningar samt utredningar.

  • Vi åtar oss både deluppgifter i projekt, såväl som hela projekt. Ett fullständigt åtagande omfattar allt ledningsarbete från start till mål av förstudie,planering, projektering, upphandling, produktion, driftsättning och överlämnande av driftfärdig anläggning.

 

Notos Consult AB har under den senaste tiden färdigställt ett antal projekt. För att få mer information om dessa projekt, läs mer här.