Välkommen till Notos Consult AB, erfarna installationskonsulter

 

Bakgrund
Företaget bildades 2004 av Lennart Mikaelsson och Lars‐Olof Säll
I dag har bolaget växt till 10 anställda.

 

Verksamhetsbeskrivning

Konsultverksamhet inom VVS‐branschen.

Notos Consult AB har en gedigen erfarenhet och
kunskap från projektering av VVS‐Installationer.

Vi utför även energiutredningar, kalkyler, besiktningar,
projekteringsledning, installationssamordning, OVK‐besiktningar,
radonmätningar, miljöklassificering av byggnader.

Vi bistår även med upphandling och projektledning vid VVS‐entreprenader.